Overdrachtsbelasting: 2% of 6%?

In een viertal arresten heeft de Hoge Raad beslist dat het tarief in de overdrachtsbelasting (2% of 6%) afhankelijk is van de ’aard’ van het pand.


 

 

 


InleidingTot 15 juni 2011 gold een tarief van 6% overdrachtsbelasting voor onroerende goederen. Om de doorstroming op de huizenmarkt, waar toen een crisis heerste, te ...