Overgangsregeling levensloopregeling aangepast

image_pdf

De leeftijdsgrens van 58 jaar om in de toekomst te kunnen blijven deelnemen aan de levensloopregeling is komen te vervallen. Werknemers die op 31-12-2011 een saldo van
€ 3.000 of meer hebben opgebouwd, kunnen vanaf 2012 blijven inleggen. Vanaf 2012 kan echter geen levensloopverlofkorting meer worden opgebouwd. De opgebouwde levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd. Deelnemers aan de levensloopregeling met een saldo lager dan € 3.000 kunnen dat saldo in 2012 of 2013 verzilveren (verlof opnemen) of doorstorten naar de vitaliteitsregeling. Hierbij mag het maximum bedrag van € 20.000 worden overschreden. Voor zover op 31-12-2013 nog een saldo aanwezig is, valt dit na inhouding van belastingheffing vrij.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel