Overschrijding maximum normen bij beschikbare premieregelingen

Hetzelfde geldt als sprake is van een partner- of wezenpensioen. De waarde van het meerdere boven 70% (partnerpensioen), 14% (halve wees) of 28% (volle wees) van het (bereikbaar) pensioengevend loon wordt ineens uitgekeerd aan de gerechtigde(n) en is progressief belast.

Is de premiestaffel gebaseerd op een rekenrente van 3% dan vervalt het meerdere boven de fiscale grenzen aan de pensioenuitvoerder.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel