Overwerk en toeslagen

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt vragen over overwerkuren in relatie tot toeslagen.

Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe het kabinet wil omgaan met personeel in cruciale beroepen die nu enorme overuren draaien en teveel gaan verdienen voor de zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. Het kabinet is zich bewust van de overuren en waardeert dat ook zeer, maar heeft onvoldoende inzicht in het huishoudinkomen. Ook blijft de toeslaggerechtigde verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Vooralsnog ziet het kabinet geen reden voor een coulante regeling. 

De vragen zijn natuurlijk erg hypocriet. Dit is immers inherent aan het toeslagensysteem waarin mensen gestraft worden als ze meer gaan werken. Dat pleit eerder meer voor het afschaffen van het toeslagsysteem als zodanig. Zonder afbreuk te doen aan het goede werk dat nu gebeurt in bepaalde sectoren, is het immers niet nieuw dat als je eens een keer wat meer uren draait en wat meer verdient daar financieel weinig mee opschiet. Anderen brengen ook de mening naar voren dat het kennelijk betekent dat er echt meer trots moet gaan zijn bij werkenden als ze niet aan het toeslageninfuus hoeven hangen. Of ze merken cynisch op dat dit al vele andere hardwerkenden zo hebben ervaren. Ook als je wat ging bijwerken of bijvoorbeeld een baan er bij nam, werd een werknemer hiermee immers al tijden geconfronteerd. Maar goed het blijft ongetwijfeld zuur.