Overzicht fiscale cijfers levensverzekeringen 2020

Dit bericht betreft een attendering op een cijferoverzicht voor 2020.
Gisteren is het Belastingplan 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Naar aanleiding daarvan zijn ook de belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2020 gepubliceerd middels het ...