Overzicht met verhoogde AOW-leeftijden

image_pdf

Op 14 november 2014 is het wetsvoorstel ‘Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd’ (TK 34.083, nr. 2) ingediend bij de Tweede Kamer.

Met het wetsvoorstel is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ingezet. Een verdere versnelling ten opzichte van eerdere wetten.

Ten behoeve van de praktijk is een overzicht gemaakt met de verschillende AOW-leeftijden. In het overzicht staan de leeftijden opgesomd zoals die nu zijn voorzien op basis van aangenomen wetten, alsmede de AOW-leeftijden op basis van het nu liggende wetsvoorstel.

Het overzicht kan van nut zijn voor de leeftijdsafhankelijke regelingen die de Wet IB 2001 kent.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel