Pannenkoek is geen Koek

Op 26 juli 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren.

 

De uitspraak is op 8 augustus jl. gepubliceerd.

Wat was er aan de hand?   De verplichte deelneming in Bpf Zoetwaren geldt voor werknemers die in dienst zijn van een onderneming behorende tot de zoetwarenindustrie.