Particuliere belegger accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging

Op 1 september 2020 heeft de AFM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat particuliere beleggers genoegen lijken te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn.

In de financiële markten is de transitie naar een duurzame samenleving en economie goed zichtbaar. Het aanbod voor consumenten van beleggingsproducten met een duurzaam karakter is sterk toegenomen. De AFM heeft daarom onderzocht in hoeverre particuliere beleggers bereid zijn meer risico of een lager rendement te aanvaarden voor een duurzame belegging.

Uit het onderzoek, waarbij beleggers verschillende gefingeerde advertenties te zien kregen, blijkt dat als alle kenmerken verder identiek zijn, beleggers een grote voorkeur hebben voor een duurzame belegging. Bovendien lijkt een duurzame belegging net zo aantrekkelijk als een gewone belegging die een lager risico of hoger verwacht rendement heeft. De AFM concludeert derhalve dat beleggers meer risico en een lager rendement lijken te accepteren om duurzaam te kunnen beleggen.

De AFM benadrukt daarom het belang van toezicht op duurzame beleggingen en haar aanbieders. De AFM vindt het belangrijk te weten hoe informatie over duurzaamheid wordt vormgegeven en welke invloed de marketing van duurzame producten heeft op het beleggingsgedrag. Beleggers moeten bij elke financiële beslissing, duurzaam of niet, goed geïnformeerd worden en een product afnemen dat past bij hun behoefte.

Greenwashing, waarbij aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam, moet worden voorkomen. Beleggingsproducten met een label ‘duurzaam’ moeten daadwerkelijk duurzaam zijn.