Partneralimentatie niet op voorhand nihil op pensioendatum

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de partneralimentatie niet vast op nihil wordt gesteld op een datum in de toekomst vanwege de mogelijkheid van conversie van pensioenaanspraken op pensioendatum.

Een alimentatieplichtige verzoekt aan de rechter om te bepalen dat de partneralimentatie op nihil wordt gesteld op de datum waarop de alimentatieplichtige een pensioenvoorziening krijgt. Dat is volgens de man het aan de vrouw toekomende deel van zijn pensioen dat zij dan moet converteren in een eigen recht. Doet ze dat niet dan moet dat voor haar eigen rekening en risico komen.

Het gerechtshof ziet geen aanleiding om de man gelijk te geven. Een nihil stelling op een zover in de toekomst gelegen tijdstip vindt het gerechtshof niet mogelijk. Bovendien staat nog niet vast tot welke aanspraken een conversie door de vrouw precies zou leiden en per wanneer precies. Op zich best logisch, maar eigenlijk was dit de vraag van de alimentatieplichtige ook. Die wil ook zekerheid en kunnen plannen natuurlijk. Een gedwongen uitspraak over een conversie wel of niet is eigenlijk zo gek nog niet (voor zover nog nodig als dit binnenkort niet de standaard wordt).