Pensioen omzetten in oudedagsverplichting? even langs de notaris…

image_pdf

Het is een hot item, pensioen in eigen beheer moet worden uitgefaseerd. Voor veel DGA’s zal de onlangs ingevoerde oudedagsverplichting een aantrekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe meer met pensioenberekeningen en fiscale en/of commerciële voorzieningen op de balans maar een overzichtelijk bedrag wat t.z.t. aangewend moet worden voor een uitkering.

De DGA kan zelf kiezen wanneer de uitkering in moet gaan in de periode van 5 jaren voor tot 2 maanden ná de AOW datum en de uitkering loopt tot 20 jaar na de AOW datum. Tot de ingangsdatum van de uitkeringen uit de oudedagverplichting kan de DGA het geld eventueel nog onderbrengen in een lijfrente. Tot zover is alles prima te overzien. maar wat gebeurt er met het recht op uitkeringen bij overlijden?

De wetgeving is puur fiscaal en zegt dus alleen iets over de belastingen. Daar vindt je geen aanknopingspunten voor de vraag aan wie de uitkeringen toekomen. Het antwoord op die vraag ligt in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In een standaard huwelijksgemeenschap met twee kinderen, zal de uitkering volledig toekomen aan de langstlevende partner (en worden geïmputeerd op de partnervrijstelling voor het erfrecht en volledig bij hem/haar worden belast met inkomstenbelasting). De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende partner, die wordt belast met erfbelasting. Dit is dus anders dan in de meeste standaard pensioenregelingen in eigen beheer waar voor de kinderen een zelfstandig recht op uitkering is opgenomen (wezenpensioen).

Wil de DGA dit anders regelen dan zal de DGA naar de notaris moeten om een testament op te laten stellen. Heeft de DGA al een testament dan moet dit waarschijnlijk worden aangepast. De kans dat het testament voorziet in de gewenste verdeling van de uitkering uit de oudedagsverplichting is zeer klein.

Bedenk bij het aanpassen van het testament ook dat toedeling van de uitkeringen uit de oudedagsverplichting gevolgen kan hebben voor de erfbelasting (bij de partner heeft de verkrijging bijvoorbeeld invloed op de vrijstelling) en voor de inkomstenbelasting (de partner en de kinderen zullen niet dezelfde belastingdruk hebben). Fiscale optimalisatie is goed mogelijk met een flexibel testament en het inwinnen van advies loont ook in deze situaties. Je wilt immers liever nalaten aan je erfgenamen dan aan de fiscus!

Bas Kortenbach
Over Bas

In de afgelopen 10 jaren heb ik mij als fiscalist ontwikkeld op onder meer het gebied van pensioen voor DGA en ondernemers. In 2007 heb ik mij als zelfstandig belastingadviseur gevestigd in de regio Den Haag. Mijn activiteiten op het gebied van pensioenen heb ik in 2013 afgesplitst en [...]

Bekijk profiel