Pensioen van mannen een derde hoger dan dat van vrouwen

Zowel mannen als vrouwen bouwen aan het begin van hun arbeidzame leven nagenoeg evenveel pensioen op. Op hogere leeftijd wordt dit beeld echter anders.

 

Dit is te verklaren door een verschil in arbeidsparticipatie, die bij mannen hoger is dan bij vrouwen, en het feit dat vrouwen meer in deeltijd werken dan mannen. Ook een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen speelt hierbij een rol.

 

Uiteindelijk bereiken mannen met gemiddeld € 13.700 een hoger pensioen dan vrouwen met € 9.200, zo blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

 

Voor meer interessante informatie zij verwezen naar het CBS.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel