Pensioenadviseur dupeert eigen werknemers

Eind 2015 deed de Rechtbank een uitspraak over een conflict tussen pensioenadviseur AON en de OR van AON.

 

Omdat er tekorten zijn ontstaan is afgesproken dat AON jaarlijks een bedrag betaalt om deze tekorten in te lopen. AON heeft de OR op de hoogte gebracht dat zij de uitvoeringsovereenkomst op dit punt hebben gewijzigd.

Tevens heeft AON instemming gevraagd om de pensioenregeling is België onder te brengen.

 

De OR wilde het instemmingsbesluit om de pensioenregeling in België onder te brengen koppelen aan het vervallen van de bijstortingsverplichting om zodoende de werkgever tot nakoming van zijn afspraken te verplichten. De OR riep nietigheid van het besluit in.

 

Volgens de huidige WOR is instemming nodig als de werkgever de pensioenverzekering wil aanpassen. De bijstortingsverplichting was geregeld in de uitvoeringsovereenkomst en volgens de huidige wetgeving maakt deze geen deel uit van de pensioenverzekering.

Juist mede om deze reden is het wetsvoorstel ingediend dat regelt dat als de werkgever een wijziging wil aanbrengen in een onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst dat direct invloed heeft op de arbeidsvoorwaarde pensioen dit wel instemmingsplichtig wordt.

Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld dat het onderbrengen bij een buitenlandse uitvoerder instemmingsplichtig wordt.

 

De werknemers worden gedupeerd omdat de wetgeving nog niet is aangepast en de werkgever hiervan gebruik heeft gemaakt en onder de bijstortingsverplichting uit is gekomen.

 

Hier de link naar de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:9803

 

 

 

Gerard van der Toolen
Over Gerard

Gerard van der Toolen verzorgt, namens Stichting Pensioenopleidingen en Advisering voor Ondernemingsraden, opleidingen en ondersteuning van ondernemingsraden bij veranderingen van het verzekerde inkomen. Gerard heeft in meer dan 30 consultancyjaren meer dan 1.000 pensioenregelingen helpen [...]

Bekijk profiel