Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenakkoord

Nadat de vakbonden FNV en CNV zich afgelopen zaterdag hadden uitgesproken voor het Principeakkoord Pensioenen, is maandag 17 juni 2019 ook het overgrote deel van de bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) aangesloten organisaties akkoord gegaan.

Wat is er zoal afgesproken?

 

De volgende punten komen in het Principeakkoord naar voren:

  1. Vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd. Tot en met 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2022 tot met 2024 is de AOW-leeftijd respectievelijk 66 jaar en 7 maanden, 66 jaar en 10 maanden en 67 jaar.
  2. Faciliteiten om eerder te kunnen stoppen met werken, bestaande uit: geen RVU-boete over   € 19.000 gedurende 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Dit bedrag is gelijk aan de bruto AOW-uitkering bij uitkering vóór de AOW-leeftijd; Verlofsparen; 2e pijlerpensioen vervroegen; collectieve afspraken via cao, maar ook individuele afspraken.
  3.  Minder kans op korting en meer kans op indexering omdat de grens voor de dekkingsgraad wordt verlaagd van 104,3% nu naar 100%.
  4. Afschaffen de doorsneepremiesystematiek en vervangen door een meer individueel gerichte en transparantere pensioenopbouw.
  5. Eenmalige opname van maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen bij pensionering.
  6. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

 

Hoewel alle partijen zich positief hebben uitgesproken over het Principeakkoord, is men er nog niet helemaal gerust op.  Veel zal afhangen van hoe de gemaakte afspraken concreet worden uitgewerkt.

 

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships