Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenakkoord laat nog even op zich wachten

Op 12 juni jl. werd naar buiten gebracht dat kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties overeenstemming hadden bereikt over het nieuwe pensioenstelsel.

Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties moesten de plannen nog voorleggen aan hun achterban en eventueel de individuele leden, maar dat leek een formaliteit. Op 19 juni jl. zou het akkoord dan in de Ministerraad behandeld kunnen worden.

Die verwachting is te optimistisch gebleken, zo blijkt uit verschillende berichten die in de media zijn verschenen.

De afgelopen week waren al kritische geluiden in de vakpers verschenen over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel.

Nadat eerst vakbond CNV zich wel akkoord had verklaard, kwamen de vakbonden FNV en VCP met heel ander nieuws.

Vakbond VCP voor professionals heeft zo zijn bedenkingen over het pensioenakkoord. Vooral de compensatie baart de vakbond grote zorgen. Daarom wil de VCP aan de Tweede Kamer kenbaar maken waar de schoen precies wringt. "We willen weten of Kamerleden nog steeds compensatie blokkeren als ze zien wat de gevolgen zijn", aldus vicevoorzitter Gerit van de Kamp.

De grootste vakbond met bijna 1 miljoen leden, de FNV, zou vrijdag 19 juni jl. stemmen over het pensioenakkoord in het ledenparlement.  Ondanks het feit de FNV nog een uitwerking van het pensioenakkoord ter beschikking had gesteld, is dat niet gelukt. Het FNV ledenparlement kwam niet aan stemming toe omdat te weinig parlementsleden waren ingelogd bij aanvang van de online vergadering, zodat er onvoldoende parlementsleden aanwezig om tot een rechtsgeldig besluit te komen. Volgens de media hadden sommigen bewust niet ingelogd. De stemming is met twee weken uitgesteld tot 4 juli a.s..

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships