Pensioenbewustzijn vraagt om maatwerk pensioencommunicatie

Uit onderzoek door Netspar is gebleken dat zowel de werkgever als de pensioenuitvoerders kansen zien om de motivatie van pensioendeelnemers te vergroten en de informatie begrijpelijker en beter vindbaar te maken door maatwerk in pensioencommunicatie te leveren.

Maatwerk in pensioencommunicatie wordt op dit moment nauwelijks toegepast. De complexiteit, kosten en wetgeving worden als belemmerende factoren ervaren. Bovendien is over de effectiviteit ervan nog maar weinig bekend.

 

In de medische wereld is dat anders. Daar is wel veel onderzoek gedaan naar maatwerk die de effectiviteit van maatwerk communicatie hebben aangetoond.

 

Door onderscheid te maken op basis van:

–  bepaalde kenmerken van de deelnemers: leeftijd, geslacht, geletterdheid, opleiding.

–  het gedrag van de deelnemers: pensioenportalen, mijnpensioenoverzicht.nl, webpagina’s.

–  voorkeuren van deelnemers: wel/geen detaillistische informatie

 

is het mogelijk maatwerk in pensioencommunicatie te leveren.

 

Literatuurstudies worden 4 vormen van maatwerkcommunicatie onderscheiden die ook voor maatwerk in pensioencommunicatie kunnen worden gebruikt:

  1. Segmentatie: deelnemers krijgen op basis van verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht of een specifiek life event specifieke informatie.
  2. personalisatie van documenten: persoonlijke adressering.
  3. Tailoring: communicatie aangepast op basis van kennis over gedrag, voorkeuren of specifieke kenmerken van deelnemers.
  4. Persoonlijke interactie met deelnemers.

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel, de verdere digitalisering en het veranderende mediagebruik zal maatwerk in pensioencommunicatie steeds belangrijker worden.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel