Pensioendotatie niet altijd aftrekbaar

image_pdf

Als een pensioenverplichting tot een te laag bedrag wordt overgenomen door een ander lichaam, waar de DGA ook groot aandeelhouder is en deze overdracht geschiedt tegen een te lage prijs, dan is het niet vanzelfsprekend dat de overnemer een extra last kan nemen. Als de overnemer de pensioenaanspraken volledig in stand wil houden, dan zou hij hiervoor een zakelijke prijs hebben bedongen bij de overdrager, of op een andere manier het risico van onderdekking hebben afgedekt.

Door dit niet te doen en zelf de extra last te nemen wordt volgens het Hof Arnhem (LJN: BZ6349) de aandeelhouder in zijn hoedanigheid als aandeelhouder bevoordeeld. De aandeelhouder zal zich van dat voordeel bewust zijn geweest en dus stelt het Hof dat er sprake is van een uitdeling van winst en niet van een aftrekbare pensioendotatie.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel