Pensioenfederatie gaat ‘om’: vaste pensioenuitkering is niet langer heilig

De Pensioenfederatie is ‘om’ en houdt niet langer vast aan een pensioentoezegging op basis van een vaste uitkering.

Dat blijkt uit een interview met Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie.

Hij geeft aan dat gezien de lage marktrente en de discussie welke te gebruiken voor het bepalen van de dekkingsgraad het niet langer is uit te leggen dat enerzijds de ‘pensioenkas’ overvol zit, maar de dekkingsgraad laag is en er én niet geindexeerd kan worden én wellicht zelfs afgestempeld moet worden.

Dit is een  verrassende wending van de Pensioenfederatie die lang halsstarrig bleef vasthouden aan de wens van ‘pensioenzekerheid’ hoezeer die niet aanwezig is en steeds minder goed geboden kan worden.

Vorig jaar kwam ze echter ook al met het idee om een lumpsum toe te staan op de pensioeningangsdatum. De vernieuwingsdrift gaat dus verder.

In hoeverre alle betrokken stakeholders, aangesloten pensioenfondsen, maar met name ook de betrokken werknemersorganisaties hier zonder meer in meegaan is de vraag.

In ieder geval heeft Staatssecretaris Klijnsma er weer een voorstander bij in haar plannen voor een nieuw pensioenstelsel.

De grote vraag die uiteraard wel overblijft is hoe het overgangsregime er uit moet komen te zien. Wellicht moet daaromtrent ook maar een heel eenvoudige oplossing gekozen worden, en dat is geen overgangsregime. Iedereen krijgt het eenmalige recht om het opgebouwde pensioen om te zetten in een ‘spaarkapitaal’ of om de huidige voorwaardelijke aanspraak te behouden, met het risico van afstempeling in de toekomst.

Veelal jongeren zullen kiezen voor omzetting. Dat is dan op zich ‘niet erg’, immers, zij hebben normaliter als gevolg van de doorsneepremiesystematiek aanzienlijk meer betaald dan ze aan rechten hebben opgebouwd.

Lees het hele interview via de link of op pensioenpro.fd.nl.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel