Pensioenfederatie: Gegarandeerd pensioen niet meer ‘heilig’

Belangrijke elementen daarin zijn een eigen pensioenpot voor deelnemers met behoud van collectieve risicodeling zoals in het huidige systeem van uitkeringsovereenkomsten wordt toegepast.

Dit blijkt uit een interview met Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van de pensioenfondsen.

Gezien de lage marktrente en de discussie welke rekenrente nu gebruikt moet worden voor het vaststellen van de dekkingsgraad is het niet langer uit te leggen dat enerzijds de ‘pensioenkassen’ overvol zitten, terwijl anderzijds de dekkingsgraad te laag is, er niet geïndexeerd kan worden, premieverhoging niet ondenkbeeldig is en wellicht zelfs afgestempeld moet worden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel