Pensioenfederatie pleit voor invoering pensioenplan bij pensioenverdeling bij scheiding

Op 31 december sloot de internetconsultatie over het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. Volgens het overzicht zijn 13 reacties op de consultatie openbaar.
Opvallend is dat de Pensioenfederatie (als enige) het verplichte pensioenplan nieuw leven wil inblazen. In de Memorie van Toelichting van het Wetvoorstel pensioenverdeling bij scheiding ...