Pensioenfondsen hanteren hoge rendementen in herstelplannen

DNB heeft recent de herstelplannen van fondsen in een tekort beoordeeld. Fondsen verwachten vooral uit tekort te komen door hoge rendementen op de beleggingen. De uitkomsten in breder kader zijn volgens DNB als volgt.

Korting pensioenen
Korten van pensioen is voor fondsen één van de manieren om de financiële positie te herstellen. Uit de herstelplannen blijkt dat bijna geen van de fondsen verwacht van deze maatregel gebruik te hoeven maken.

Overrendementen en premies
De meeste fondsen verwachten volgens DNB dat het herstel bijna geheel uit overrendement komt. Overrendement is het extra rendement dat naar verwachting gehaald wordt bovenop het rendement dat nodig is om de verplichtingen te kunnen financieren. Fondsen mogen bij de bepaling van de premie rekenen met het verwachte rendement in plaats van de actuele rente. Dit heet ook wel “premiedemping”. Aangezien bij premiedemping de feitelijk premie nu lager is dan de actuarieel benodigde premie, heeft dit een negatief effect op het herstel.

Indexatie van pensioenen
Fondsen mogen vanaf een dekkingsgraad van 110% de pensioenen (gedeeltelijk) indexeren. De meeste fondsen beginnen bij deze dekkingsgraad ook daadwerkelijk met gedeeltelijk indexeren. Verhoging van pensioenen betekent dat fondsen meer moeten uitkeren. De verplichtingen nemen hierdoor toe. Daarom heeft indexatie een negatief effect op herstel.

Pensioenuitkeringen positief voor herstel
DNB stelt dat pensioenuitkeringen een positief effect hebben op herstel. Als een fonds een dekkingsgraad heeft van 100%, dan is er precies genoeg geld om de uitkering te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad hoger is, dan houdt het fonds bij iedere uitkering geld over. Bij fondsen met een dekkingsgraad onder de 100% treedt een tegenovergesteld effect op: daar neemt het vermogen af bij iedere uitkering. Pensioenuitkeringen hebben gemiddeld echter een positief effect op de dekkingsgraad.

Verwachte rendementen over 2015 en 2016
DNB heeft bij de beoordeling van de herstelplannen de gemiddelde dekkingsgraad van fondsen vergeleken met de herstelverwachting in de herstelplannen van 2015. Hieruit blijkt voor alle fondsen dat de dekkingsgraad over 2015 en 2016 vrijwel gelijk is gebleven. Dat betekent dat het verwachte herstel uit de herstelplannen van 2015 is uitgebleven. Voor 2016 geldt hetzelfde beeld.

Mogelijke korting pensioenen in 2020 en 2021
Uit de herstelplannen blijkt volgens DNB dat er bijna geen fondsen zijn die op korte termijn moeten korten. Sommige fondsen zullen op langere termijn (in 2020 en 2021) mogelijk wel hiertoe moeten overgaan. Dit is mede afhankelijk van hoe de dekkingsgraad van deze fondsen zich de komende jaren zal ontwikkelingen.

Boudewijn Broers
Over Boudewijn

mr. Boudewijn Broers CPL is (fiscaal)jurist en werkzaam voor APG te Amsterdam. In die rol adviseert hij pensioenfondsbesturen over het te voeren beleid en (fiscaal)juridische vraagstukken. Hij is vaste redacteur van het vakblad “PensioenAlert” en het boek “Pensioen en de [...]

Bekijk profiel