Pensioenkortingen dreigen, pensioenbestuurders 11% hogere beloning

The Pension Rating Agency (TPRA) heeft een onderzoeksrapport, getiteld: TPRA-monitor Beloningen 2019 uitgebracht. Het rapport, dat in oktober 2019 is afgerond, beschrijft de beloningen van bestuurders en commissieleden van de Nederlandse pensioenfondsen en vergelijkt deze met een op basis van richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de Sociaal Economische Raad ontwikkelde objectieve norm.  

 

In een persbericht (28 oktober 2019) worden de volgende conclusies gepresenteerd.

De bezoldiging van pensioenfondsbestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en leden van de raad van toezicht is in vergelijking met 2018 wederom gestegen. De bestuurders boekten met 11% de hoogste stijging, met name bij de (grotere) ondernemingspensioenfondsen. Bij leden van het verantwoordingsorgaan bedroeg de stijging 2,4% en bij leden van de raad van toezicht een iets meer dan 7%. Gemiddeld bleef de stijging echter onder de norm.

 

Afhankelijk van de omvangsklasse van het fonds, de tijdsbesteding van de bestuurders en het type bestuursmodel zijn er grote verschillen.

 

 

Paritair bestuur

Professioneel extern bestuur

Minimale vergoeding

€   3.000

€ 10.000

Maximale vergoeding

€ 90.000

€ 51.000

 

In gemengde bestuursmodellen met fulltime werkende bestuurders bedraagt de gemiddelde jaarlijkse vergoeding € 171.000. Ruim boven de norm van € 140.000 die geldt voor de grootste pensioenfondsen, maar ruim onder de norm van de Wet normering topinkomens (€ 189.000 voor 2018 en € 194.000 voor 2019). Omdat uitvoerende bestuurders naast de bestuursverantwoordelijkheid ook uitvoeringsverantwoordelijkheid dragen is deze ruimere vergoeding gerechtvaardigd.

 

De afgelopen jaren was er voor het verantwoordingsorgaan een tendens naar variabele vergoedingen in plaats van vaste vergoedingen. In 2018 is er juist meer oog voor vaste vergoedingen. De helft van de fondsen heeft een systeem met vaste vergoedingen, terwijl de 43% heeft uitsluitend variabele vergoedingen.