Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenkortingen niet voorkomen wel verzachten

Minister Koolmees van SZW heeft op 4 oktober jl. een aantal kritische vragen beantwoord. De vragen waren ingediend door de Kamerleden De Jong, Van Dijck en Wilders (allen PVV) met betrekking tot het bericht van de president van De Nederlandsche Bank (DNB) ‘Korten kan niet wachten’ in de Telegraaf over de dreigende pensioenkortingen.

De Kamerleden stellen dat het niet valt uit te leggen dat DNB oproept de pensioenen van miljoenen Nederlanders te korten, terwijl pensioenfondsen te maken hebben met een buffer van € 1.500 miljard.

De minister deelt dit standpunt niet, omdat tegenover het vermogen van de pensioenfondsen ook verplichtingen staan. Voor een aantal pensioenfondsen is dat vermogen niet toereikend om de verplichtingen te dekken.

 

Daarnaast stellen de Kamerleden dat DNB moet stoppen met:

- het zaaien van paniek;

- zich uit te spreken voor afstempelen;

- zich neer te leggen bij het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

In het bijzonder wordt de positie van de president van DNB, Klaas Knot, ter discussie gesteld, omdat deze pleit voor het doorvoeren van de pensioenkortingen en daarmee niet de belangen van Nederlanders zou behartigen.

Ook dit standpunt wordt door de minister niet gedeeld. Een van de taken van DNB als onafhankelijk orgaan, is het gevraagd of ongevraagd advies geven over het nationaal en internationaal economisch beleid.   

 

Tot slot geeft de minister aan zich ervan bewust te zijn dat het korten van de pensioenen een ontzettend nare boodschap is. Echter, in bepaalde situaties is korten onvermijdelijk met het oog op de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst.

Wel wil de minister bekijken in hoeverre de zogenoemde MVEV-korting kan worden verzacht. De afkorting MVEV staat voor Minimaal Vereist Eigen Vermogen. Op grond van de Pensioenwet (artikel 140) is bepaald dat een pensioenfonds dat gedurende 5 jaren niet over het MVEV heeft beschikt, binnen zes maanden maatregelen moet nemen waardoor het in een keer aan het MVEV voldoet. Voor zover die maatregelen bestaan uit het korten van pensioenaanspraken en –rechten, mag die korting over het aantal jaren dat de hersteltermijn loopt, worden uitgesmeerd. Door die termijn te verruimen, kan de MVEV-korting worden verzacht.

Daarnaast geeft de minister aan dat hij met de sector in overleg is over de actuele financiële situatie van de pensioenfondsen.  

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships