Pensioenkortingen onafwendbaar

Volgens de Pensioen Federatie zijn pensioenkortingen het volgend jaar onontkoombaar. De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal van 2019 verder achteruit gegaan.

Uit publicaties van een aantal grote pensioenfondsen van de dekkingsgraden per
30 september 2019 komt het volgende beeld naar voren.

 

Pensioenfonds

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsraad

ABP

91,0%

97,0%

Zorg en Welzijn

92,2%

97,3%

Metalektro

93,4%

97,6%

Metaal en Techniek

94,6%

98,6%

Bouw

108,1%

113,6%

 

Op basis van de gepubliceerde cijfers en de huidige wet- en regelgeving zullen pensioenkortingen, zonder overheidsingrijpen, vanaf het volgend jaar voor een groot aantal deelnemers onafwendbaar zijn. Maar dat is niet het enige slechte nieuws. Veel fondsen zullen hun premies moeten verhogen en/of de pensioenopbouw moeten verlagen.

 

Debet aan deze slechte vooruitzichten is een aantal elkaar versterkende factoren, zoals de zeer lage of zelfs negatieve rente, de nieuwe parameters die het kabinet op voorstel van de Commissie Dijsselbloem heeft omarmd en het moeten toepassen van een strengere Ultimate Forward Rate (UFR) voor de berekening van lange termijn-verplichtingen.

 

De Pensioen Federatie is met minister Koolmees van SZW op zoek naar oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn, waarbij uiteraard de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en belangrijke rol speelt.