Pensioenleeftijd 65 jaar is nog steeds mogelijk

De Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten is het beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. Voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de pensioenregeling is onder andere dat de medisch specialist zjn beroep niet uitsluitend uit in een dienstverband met een wettelijk verplichte deelname bij ABP en/of PFZW uitoefent. 

 

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) meldt dat de pensioenleeftijd op 65 jaar gehandhaafd kan blijven.

In 2018 heeft SPMS gewerkt aan meer toekomstbestendige pensioenen. De premies werden verhoogd en de pensioenopbouw verlaagd, mede in verband met de wijziging van het fiscale kader per 1 januari 2018.

De premiedekkingsgraad is verbeterd, waardoor de pensioenleeftijd op 65 jaar gehandhaafd kan blijven, zo blijkt uit het jaarverslag.

De financiële positie van het fonds ziet er goed uit. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden steeg van 125,6% (ultimo 2017) naar 126,1% (ultimo 2018).

Eind mei 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 125%.

 

Per 1 januari 2019 is een toeslag (indexatie) van 3% verleend.

 

In 2018 is besloten de premiedekkingsgraad op te trekken door de premies te verhogen en de opbouw te verlagen. Hiermee zijn de pensioenen meer toekomstbestendig.

 

Aangezien het beroep van medisch specialist als een zwaar beroep wordt beschouwd, is het handhaven van de pensioenleeftijd op 65 jaar de zwaarstwegende factor geweest, terwijl andere fondsen waren mede als gevolg van de fiscale wet- en regelgeving genoodzaakt waren om de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel