Pensioenmotivatie (2)

image_pdf

In deel 1 van Pensioenmotivatie gaf ik aan dat uit vele onderzoeken blijkt dat we niet echt geinteresseerd zijn in ons pensioen. En dat ook de Wet Pensioencommunicatie daar niet veel aan zal veranderen. Wat dan wel.

Naast ‘anders informeren’ moet pensioen ‘dichter bij huis’ gebracht worden. Als ik geen keuzemogelijkheden heb ‘nu’, waarom zou ik mij dan in pensioen verdiepen. Ook omdat er zoveel veranderd, zal iedereen denken: ik wacht wel af hoe het te zijner tijd zit.

Een aantal keuzemogelijkheden kennen we inmiddels. Bijvoorbeeld wel/geen/minder nabestaandenpensioen, of mogelijkheden qua beleggingen. Maar dat is het ook wel zo’n beetje. Alle andere keuzemogelijkheden, eerder/later met pensioen, hoog/laag, zijn keuzes die eerst op de pensioendatum gemaakt kunnen en hoeven te worden.

Willen we pensioen ‘dichter bij huis’ brengen dan moeten werknemers ‘nu’ keuzes kunnen maken. Dat kan dus binnen ‘pensioen’ zijn – bijvoorbeeld qua beleggingen, dus ook bij pensioenfondsen keuzes voor meer/minder risico, maar ook bijvoorbeeld keuzes voor beleggingen in ‘groen’, maatschappij of anderszins. Maar ook om met pensioen andere dingen te doen. Aflossen hypotheek, aankoop huis, sabbatical, (zorg/studie)verlof of anderszins.

Deze wijzigingen zullen eerst in de wetgeving opgenomen moeten worden. Daarnaast zijn de keuzemogelijkheden ook pas mogelijk, als de werkgever ze toestaat (dus in de pensioenovereenkomst opneemt). Dat helpt ook al niet bij pensioenmotivatie. Hier zal dan ook wetgeving nodig zijn waarbij werknemers eigen keuzes kunnen afdwingen. Het aflossen van de hypotheek bijvoorbeeld, is niet iets waar een werkgever zich mee hoeft te bemoeien. Ook al kan dat als gevolg hebben dat een werknemer langer wil werken omdat hij minder pensioen heeft. Bij andere keuzes, bijvoorbeeld langer doorwerker, is dat natuurlijk wel het geval.

Als die er zijn, is de laatste stap, vergroting van de intrinsieke motivatie, dus de eigen motivatie van de werknemer zelf. Dat behandel ik in deel 3 van Pensioenmotivatie.

 

 

 

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel