Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 16 maart jl. een nieuw V&A 20-004 over de pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19 gepubliceerd.   De uitbraak van het coronavirus heeft het economische en maatschappelijke leven, zowel nationaal als internationaal, stevig in zijn greep. Wereldwijd worden maatregelen getroffen om het virus te lijf te gaan. Ook in ons land heeft dit geleid tot ingrijpende maatregelen. Bepaalde sectoren liggen tijdelijk volledig plat (Horeca) en in andere sectoren wordt in ‘afgeslankte vorm’ gewerkt.
Werktijdverkorting Voor dit soort calamiteiten was de Regeling werktijdverkorting (wtv) in het leven geroepen, die werkgevers in staat stelde hun werknemers tijdelijk minder te laten ...