Pensioenplan noodzakelijk bij verdeling pensioenen bij scheiding

Op 24 januari 2018 sloot de internetconsultatie van het concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Er zijn 30 reacties binnengekomen, die voor de geïnteresseerde lezer te raadplegen zijn.

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioen Federatie zijn voor de automatische conversie, die uitgangspunt van de pensioenverdeling vormt. Aangezien een automatische conversie niet meer terug te draaien is, vinden beide organisaties het van belang dat die keuze, die eigenlijk geen keuze is, bewust wordt gemaakt en als zodanig ook wordt vastgelegd. Een pensioenplan wordt als noodzakelijke voorwaarde gesteld om te kunnen scheiden.     

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel