Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar

Op 1 januari 2012 wijzigde de ingangsdatum van de AOW  naar de dag waarop men 65 werd, in plaats van de eerste dag van de maand waarin men die leeftijd bereikte. Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar de dag waarop men 67 jaar wordt. Parallel hieraan zijn de fiscale kaders voor pensioenopbouw aangepast. De Belastingdienst heeft een aantal publicaties gedaan over de nieuw toegestane maxima van pensioenopbouw.

In de praktijk komt het geregeld voor dat pensioenregelingen een pensioendatum kennen die gerelateerd is aan de eerste van de maand waarin 67-jarige leeftijd wordt bereikt. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Mits de regeling niet is gebaseerd op de fiscale maxima die bij pensioenleeftijd 67 horen.

Worden deze maxima toegepast op een pensioenregeling waarin de pensioendatum is gedefinieerd als eerste van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt, dan wordt er (fractioneel) meer opgebouwd dan fiscaal is toegestaan. Gevolg: de Belastingdienst kan de pensioenaanspraak volledig belasten en beboeten, de omkeerregel vervalt.

De Belastingdienst heeft op 23 januari 2015 een ‘Vraag en Antwoord’ (nummer 14-008) gepubliceerd. Daarin is nu ook de pensioenleeftijd van 66 jaar en 11 maanden opgenomen. Het maximaal toegestane opbouwpercentage voor een middelloonregeling wordt dan 1,863% (67: 1,875%). Bij eindloon wordt het maximum 1,646% (67: 1,657%).

Voorbeeld

Stel

Middelloon

Eindloon

Salaris

€ 40.000

€ 40.000

Franchise

€ 12.642

€ 14.305

Pensioengrondslag

€ 27.358

€ 25.695

Aantal dienstjaren

45 11/12

45 11/12

Pensioenleeftijd

66 11/12

66 11/12

 

Oude situatie

Nieuwe situatie

Oude situatie

Nieuwe situatie

Opbouw per dienstjaar

1,875%

1,863%

1,657%

1,646%

Eindaanspraak bij ongewijzigde pensioengrondslag na 46 jaar

€ 23.554

€ 23.403

€ 19.550

€ 19.420

Verschil t.o.v. 67

 

€ 151

 

€ 130

 

In bovenstaand voorbeeld leidt de aanpassing tot een pensioen dat marginaal lager is dan in de oorspronkelijke situatie.

Vanuit de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze ‘handreiking’ van de Belastingdienst. Schiet het niet zijn doel voorbij? Staan de kosten van (voor zover nodig) aanpassen van de pensioenregelingen wel in verhouding tot het resultaat aan belastingbesparing?

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, geeft geen krimp. Hij volgt het standpunt van de Belastingdienst.

Hoewel… ook hij geeft een ‘handreiking’. Zie de tweede tip.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships