Pensioenshoppen wat is dat?

Uit onderzoek van pensioenverzekeraar Zwitserleven is gebleken dat erg weinig deelnemers aan een kapitaal- of premieovereenkomst gebruik maken van hun shoprecht.

Sterker nog, 71% van de doelgroep weet niet eens dat ze op pensioendatum met hun in een premie- of kapitaalovereenkomst opgebouwde pensioenkapitaal kunnen gaan shoppen en hun pensioen ook bij een andere verzekeraar kunnen aankopen. Slechts 29% geeft aan goed bekend te zijn met het shoprecht.

 

Shoppen kan aanzienlijk schelen. “In sommige gevallen tot wel 9% per maand” volgens Hans Visser, pensioendirecteur bij Zwitserleven. Het is de moeite waard om in ieder geval eens naar de verschillen tussen de verschillende pensioenuitvoerders te (laten) kijken, om zo een passende keuze te bepalen. Voor de aankoop van pensioen geldt bovendien een redelijke termijn van 6 maanden, zodat er ruimte genoeg is de zaak eens rustig te bekijken.