Pensioenuitvoerder moet controleren op echtheid handtekening partner

Op 18 november 2014 heeft Gerechtshof Den Haag een tussenuitspraak gedaan over de zorgplicht die pensioenuitvoerders in acht moeten nemen bij de uitruil van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen. Op 26 juli 2016 komt het hof met de einduitspraak in deze zaak. Het hof oordeelt overeenkomstig het oordeel in de tussenuitspraak  dat de pensioenuitvoerder moet controleren en bewijzen dat de partner had ingestemd met de keuze door de deelnemer voor uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen.

De casusHet ging in deze zaak om het volgende. X was gehuwd met echtgenoot Y, die deelnemer was in een pensioenregeling uitgevoerd door een ...