Pensioenversobering? Maar wat willen de werknemers eigenlijk?

Pensioenversobering? Maar wat willen de werknemers eigenlijk?
We leven gemiddeld langer en de rente is laag, dus de pensioenkosten stijgen of er wordt versoberd en werknemers bouwen minder pensioen op.
Op een en dezelfde dag kunnen wij in de krant lezen dat wij het op een na beste pensioenstelsel in de wereld hebben en ook dat ons pensioenstelsel failliet is.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schreef een rapport (1) “Kwesties voor het kiezen” en gaat in dit rapport onder andere in op de wensen van werknemers.

Niet alle ondernemingsraden doen een survey of een onderzoek onder de eigen werknemers als het pensioen veranderd moet worden zoekende naar het antwoord op de vraag: “wat willen wij eigenlijk, welk pensioen past bij ons?”

Hieronder zetten wij een aantal punten op een rij uit het rapport “Kwesties voor het kiezen” dat werknemersvertegenwoordigers/ondernemingsraden kan helpen om te komen tot een pensioenregeling die aansluit bij de wensen van werknemers:

 • De pensioenrichtleeftijd wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar;
 • De AOW-ingangsdatum is op 1 januari 2022 67 jaar en 3 maanden;
 • De AOW-ingangsdatum stijgt naar huidige verwachting tot 71,5 jaar in 2060;
 • Pensioendoelstelling in Nederland: 70% van gemiddelde loon (incl. inflatiecorrectie);
 • Het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel is niet hoog: 22% bij laagopgeleiden (basisonderwijs/VMBO) en 27% bij hoogopgeleiden (HBO/WO);
 • Het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel is naar leeftijd ook niet erg hoog: 25-54 jaar 25% en 55-64 jaar 17% weinig/geen vertrouwen;
 • Werknemers hechten erg veel waarde aan een zeker pensioen en dan specifiek: de dekkingsgraad (90% zou hiernaar kijken), de beleggingsresultaten van de afgelopen jaren (82%) en het risico waarmee belegd wordt (85%). Leeftijden en opleidingsniveau maken niet veel uit;
 • 70% van de laagopgeleiden is tegen een eventuele verlaging van de pensioenuitkeringen tegen 55% van de hoog opgeleiden. Geconcludeerd wordt door het SCP dat dit vooral een inkomenskwestie is. Laagopgeleiden hebben een lager inkomen en kunnen dus niet met minder rondkomen;
 • 90% van de mensen kiest voor een hoge pensioengarantie ook als de uitkering dan wat lager zou zijn;
 • Hoogte en zekerheid van het pensioen vinden mensen belangrijker dan keuzemogelijkheden;
 • Vertrouwen is erg belangrijk (hier kan de werkgever iets aan doen door het pensioen goed te regelen bij een goede pensioenuitvoerder).

Conclusies:
De pensioenbehoefte ligt het zwaarst bij de laagstbetaalden. Zij hechten ook het meeste waarde aan een zeker pensioen. Zij kunnen zich ook heel weinig risico’s veroorloven. Bijvoorbeeld het risico dat de beleggingen tegenvallen in een beschikbaar premiesysteem. Daarnaast is de pensioenuitkering voor meer dan de helft (2) van de Nederlanders minder dan € 500,00 per maand. Weliswaar willen we graag iets te kiezen hebben, maar 99% van de werknemers kiest van de keuzeopties voor de standard.

Om deze redenen zou een zeker pensioen (middelloon met indexatie) in ieder geval tot een bepaalde inkomensgrens een zeer positieve uitstraling van de werkgever en een hoge waardering van de werknemers hebben. Omdat de kosten van het garanderen van de laagste pensioenen relatief niet erg hoog zijn zou dit zeker onderzocht kunnen worden.

Gerard van der Toolen
Over Gerard

Gerard van der Toolen verzorgt, namens Stichting Pensioenopleidingen en Advisering voor Ondernemingsraden, opleidingen en ondersteuning van ondernemingsraden bij veranderingen van het verzekerde inkomen. Gerard heeft in meer dan 30 consultancyjaren meer dan 1.000 pensioenregelingen helpen [...]

Bekijk profiel