Plan GroenLinks om opbouw AOW te koppelen aan aantal gewerkte jaren, afgewezen

image_pdf

Het voorstel van de Tweede Kamer fractie van GroenLinks om de AOW-opbouw afhankelijk te maken van het aantal gewerkte jaren is door het kabinet verworpen. Een koppeling van de AOW-opbouw aan het arbeidsverleden zou betekenen dat mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet werken, onvoldoende AOW opbouwen, zodat ze een beroep op de bijstand moeten doen. Bovendien zou een opbouwperiode van 40 jaar in plaats van 50 jaar, waardoor 2,5% per jaar in plaats van 2% per jaar aan AOW moet worden opgebouwd, er toe leiden dat de problematiek van een onvolledige AOW eerder zal toenemen, dan zal afnemen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel