Poolse seizoenkracht met baan in Polen is niet premieplichtig in Nederland

X woont en werkt in Polen. Zij heeft heel 2013 premie volksverzekeringen in Polen afgedragen. In de periode van 15 november 2013 tot en met 28 december 2013 heeft X in Nederland gewerkt als seizoenkracht. Gedurende deze periode heeft zij verlof opgenomen bij haar Poolse werkgever. De vraag is of X gedurende deze periode premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van de toewijzingsregels van EU Verordening 883/2004 en Toepassingsverordening 987/2009, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij oordeelt dat sprake is van het permanent in twee lidstaten uitoefenen van elkaar afwisselende werkzaamheden. X pleegt aldus in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst te verrichten. Dit betekent dat X volgens de bovengenoemde verordeningen premieplichtig is in de lidstaat waar zij woont, derhalve Polen.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel