Pre Brede Herwaarderingslijfrente in Thailand belast

image_pdf

Een buitenlands belastingplichtige woonachtig in Thailand heeft een pre BH-lijfrente van vóór 1 januari 1992. De lijfrentetermijnen uit deze polis vormen onder de wet IB 2001 geen bron van inkomen voor een buitenlands belastingplichtige, zodat ze ook niet belast zijn. De discussie of het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand de heffingsbevoegdheid al dan niet aan Nederland toewijst, komt dan niet meer aan de orde.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel