Premiedifferentiatie?

Voor de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo premie) geldt geen differentiatie in een hoog en laag tarief. Dit wijzigt niet door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in 2020.
Overheidswerkgevers betalen voor overheidswerknemers geen premie WW Awf