Premieplicht voor Rijnvarende; eigenaar / exploitant schip gevestigd in NederlandPremieplicht voor Rijnvarende; eigenaar / exploitant schip gevestigd in Nederland

X heeft het heel 2012 als Rijnvarende gewerkt aan boord van een binnenvaartschip, eerst voor een Luxemburgse werkgever en vanaf 1 juli 2012 voor een Duitse werkgever. De vraag is of X in 2012 premieplichtig is voor de volksverzekeringen. Volgens Hof Den Haag is dat het geval. De heer A is de eigenaar van het schip, staat als eigenaar en exploitant op het Rijnvaartcertificaat vermeld en heeft de resultaten uit de exploitatie van het schip in zijn aangifte inkomstenbelasting verantwoord. Op basis hiervan stelt het Hof dat het schip in commercieel en economisch opzicht voor rekening en risico van A wordt geëxploiteerd en derhalve tot zijn onderneming behoort. Artikel 4 van de Rijnvarenden-overeenkomst wijst in dat geval als toepasselijke wetgeving aan de wetgeving van de lidstaat waar de eigenaar is gevestigd, dat is in dit geval in Nederland. X maakt niet aannemelijk dat de onderneming van A niet in Nederland is gevestigd of dat A, in tegenstelling van hetgeen op het certificaat is vermeld, niet de exploitant van het schip is. Er bestaat geen recht op verrekening van loonbelasting. Van de premies die door de Luxemburgse autoriteiten zijn geheven, is de premie voor de ‘caisse de pension’ aftrekbaar. De premies voor ‘maladie’ zijn niet aftrekbaar.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel