Premies werknemersverzekeringen verschuldigd over loon van op non actief gestelde werknemers

BV A heeft in het kader van reorganisatie het dienstverband van een aantal werknemers beëindigd. Daaraan voorafgaande werden de werknemers op non actief gesteld. BV A maakte bezwaar tegen de door haar afgedragen loonheffingen met als motivering dat zij geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd was. Rechtbank Gelderland (20/10/2016, nr. AWB15/2505) oordeelde dat de werknemers recht behielden op het naar tijdsruimte vastgestelde loon als zij de overeengekomen arbeid niet hadden verricht voor een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoorde te komen (art. 7:628, lid 1 BW). Volgende de Rechtbank was dit loon aan te merken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dus aan premieheffing onderworpen.

 

Commentaar: Niet blijkt of de werknemers ook aan gezag van de werkgever waren onderworpen. Gezag ontbreekt als de werknemers ‘konden gaan en staan’ waar zij wilden en niet meer onderworpen waren aan de regels van de werkgever (met uitzondering van een eventueel concurrentiebeding). Als dan ontbreekt er een element van de dienstbetrekking(werkgeversgezag) en zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel