Premiestaffelbesluit pensioenen LB gepubliceerd

image_pdf

Op 30 december 2014 besluit ‘Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen’ van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M, in de Staatscourant geplaatst (Stcrt. 36872). 

Dit besluit bevat de premiestaffel die als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de leeftijdsafhankelijke premiepercentages die bij de vaststelling van welk premiebedrag iemand jaarlijks maximaal mag storten in al zijn nettolijfrenten in box 3 gezamenlijk.Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel