Prinsjesdag 2016 Inkomensverzekeringen

Onderdeel van de Miljoenennota 2017 is de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een financiële begrotingsstaat, uitgewerkt in een 13-tal beleidsartikelen (wetgevingsbieden) en vier niet-beleidsartikelen. Op vijf wetgevingsgebieden is een aantal, voor de adviseur Inkomen, belangrijke beleidswijzigingen voor 2017 geïnventariseerd en op hoofdlijnen uitgewerkt.
    Beleid 2017 Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Aan het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...