Prinsjesdag 2019 Inkomen

Op dinsdag 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar begroting voor 2020 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor adviseurs Wft Inkomen meest relevante onderwerpen uit deze begroting samen. Deze bestaan uit de financiële gevolgen van reeds aangenomen voorstellen en een groot aantal nieuwe plannen. De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over deze nieuwe plannen (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen.   De nieuwe voorstellen, die in dit artikel worden genoemd, zijn dus allerminst een absolute zekerheid, maar wel een goed beeld van de richting waarin de regering denkt.
Reeds aangenomen wijzigingen Halvering  LIV / halvering en afschaffing Jeugd-LIV De Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd regelt (als onderdeel van het ...