Privacy Verzuimverzekeringen 2017

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft samen met OVAL, de branchevereniging van arbodiensten en re-integratiebedrijven, een nieuwe handleiding opgesteld voor verzuimverzekeringen en WGA-ERD-verzekeringen. Omdat deze handleiding ook voor de Wft adviseur Inkomen van belang is, is dit bericht daar ook gepubliceerd.
De nieuwe handleidingVerzekeraars, adviseurs en gevolmachtigden maar ook arbodiensten/bedrijfsartsen en reïntegratiebedrijven hebben te maken met privacygevoelige ...