Productaansprakelijkheid

De Hoge Raad oordeelt of bedrijfsmatige gebruikers van gebrekkige producten aansprakelijk zijn als de producent fraude heeft gepleegd of niet.

Aan de Hoge Raad is de vraag gesteld of een ziekenhuis aansprakelijk is voor schade die een patiënt lijdt als het ziekenhuis een borstimplantaat gebruik dat ongeschikt is gebleken.

Hoofdregel is dat een hulpverlener aansprakelijk is voor schade veroorzaakt bij tekortkomingen in de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst. Daar is geen sprake van als gebruik gemaakt wordt van een implantaat waarvan op het moment van gebruik aangenomen werd dat die state of the art was.

Nu is gebruik gemaakt van een als gevolg van fraude ongeschikt implantaat (bewust is verzwegen dat er industriële siliconen is gebruikt). De Hoge Raad vindt dat dit niet aan het ziekenhuis toe te rekenen. Op zich wordt het gebruik van een ongeschikte hulpmiddel aan het ziekenhuis toegerekend, maar in dit geval kan de escape die de wet daarvoor biedt worden toegepast. Dit onder andere vanwege de grootschalige en ernstige fraude en het gegeven dat toerekening zou leiden tot een grote hoeveelheid omvangrijke schadeclaims die niet verzekerbaar zijn. De frauderende producent van de implantaten is inmiddels failliet.

De Hoge Raad merkt nog op dat of en in hoeverre een CE-keurmerk op het product van toepassing was niet relevant is, omdat nu eenmaal alle medische hulpmiddelen dat keurmerk moeten hebben op grond van Europese regelgeving.