Publicatie besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten voor 2016 in Staatsblad

Op 30 december 2015 is het ‘Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen’ in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2015, nr. 544).

In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

Zo is onder meer artikel 15, lid 5, UB IB 2001 gewijzigd. Met deze wijziging is een omissie hersteld, waarmee de op grond van artikel 15, lid 2, onderdeel b, UB IB 2001 berekende pensioenaangroei niet alleen wordt bijgesteld ingeval de in de betreffende pensioenregeling opgenomen pensioenleeftijd tussen 60 en 67 jaar ligt, maar ook wordt bijgesteld als die pensioenleeftijd lager ligt dan 60 jaar.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel