Publicatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in Staatscourant

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in de Staatscourant.
Op 30 december 2019 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2019, nr. 66707).   De bijstellingsregeling geeft ...