Publicatie geactualiseerd besluit waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten

Op maandag 1 april 2019 is het geactualiseerde beleidsbesluit ‘Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten’ gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 2019-6904).

 

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M (Stcrt. 2008, 133). De aanpassingen betreffen met name verwijzingen naar nieuwe wetgeving. De overige aanpassingen zijn redactioneel, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd.

 

Redactioneel het meest gewijzigd is het volgende:

  • de indeling van hoofdstuk A is voor de leesbaarheid aangepast;
  • onderdeel A.2.3. (oud) is komen te vervallen vanwege het beperkte praktische belang;
  • onderdeel B.6. inzake de waardering van een pensioenverplichting bij een stelselwijziging als gevolg van een verbreking van een fiscale eenheid is ter verduidelijking herschreven.
Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel