Publicatie in Staatsblad van officiële wetteksten

Op 28 december 2017 is de officiële wettekst van ‘Overige fiscale maatregelen 2018‘ in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, nr. 518). Deze wet bevat een aantal wijzigingen op het fiscale terrein van levensverzekeringen en bankspaarproducten, waaronder de volgende. Met de in die wet opgenomen wijziging van onderdeel AM van de Invoeringswet Wet IB 2001 wordt het verval van de zogenoemde tijdklemmen (minimale betalingsvereisten van 15 en 20 jaar) bij toepassing van de uitkeringsvrijstelling voor bepaalde kapitaalverzekeringen met ingang van 1 januari 2018 gecodificeerd. Daartoe wordt met ingang van die datum een zevende lid toegevoegd aan de bepaling van die Invoeringswet. Overigens blijven met het vervallen van de tijdklemmen de twee vrijstellingsbedragen die worden genoemd in artikel 26a, tweede lid, van de Wet IB 1964, tekst 2000, van toepassing. Deze vrijstellingen cumuleren. Op een uitkering van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering geldt dan ongeacht de termijn van premiebetaling steeds een maximumvrijstelling van in totaal € 123.428.

Op dezelfde dag zijn ook de officiële wetteksten van ‘Belastingplan 2018‘ (Stb. 2017, nr. 517), de ‘Wet tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld‘ (Stb. 2017, nr. 523) en de ‘Verzamelwet pensioen 2017‘ (Stb. 2017, nr. 525) in het Staatsblad gepubliceerd.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel