Publicatie regeling tot wijziging fiscale uitvoeringsregelingen in Staatscourant

Vandaag is de 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen ' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 71813).

In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001).

Deze regeling bevat op het terrein van lijfrenten een wijziging van artikel 18 UR IB 2001. Dat artikel bevat de uitwerking van een aantal voorwaarden die gelden bij afkoop van een lijfrente ingeval sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden worden per 1 januari 2017 enigszins uitgebreid, maar ook versoepeld.