Publicatie wijzigingen in diverse fiscale uitvoeringsbesluiten in Staatsblad

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatblad.
Op 27 december 2029 is het Besluit tot wijziging van de Algemene douanewet, enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten in het Staatsblad ...