Rapport loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert een kwalitatief onderzoek over loondoorbetaling en re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Kantar divisie publiek (een marktonderzoeksbureau voor onder andere data) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en HR-verantwoordelijkheden.

Doel was om meer inzicht te krijgen voor handvaten voor de ontwikkeling van een communicatie-aanpak. Met die communicatie-aanpak zouden werkgevers vervolgens aangezet kunnen worden om zicht meer te verdiepen in re-integratiebeleid en het maken van bewuste keuzes ten aanzien van de re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte. De uitkomsten zijn dat het beleid vaak formeel niet volledig op papier staat, maar er wel mee bezig zijn en er wel vaak elementen geregeld zijn.

Ook is er vaak al een re-integratiebeleid gereld. De kans op langdurig uitval wordt laag ingeschat, maar het besef is er wel dat de impact groot is. Zeker als er al ervaringen zijn met zieke werknemers blijkt dat er al veel zaken goed geregeld zijn. Opvallend wordt gevonden dat veel werkgevers denken van zichzelf dat ze het beter hebben geregeld dan anderen.