Rapport Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek

image_pdf

Het CPB heeft de doorsneepremiesystematiek geanalyseerd. Conclusie: jongeren en/of lager opgeleiden subsidiëren ouderen en/of hoger opgeleiden.

Met name werknemers die op latere leeftijd ZZP-er worden duperen zichzelf.

Oplossingsrichtingen zijn volgens het CPB: een degressieve opbouw voor ouderen of een hogere premie voor hen.

Dit tendeert naar de bekende stijgende beschikbare premiestaffels.

Het rapport wordt uiteraard meegenomen bij de verdere verkenning van het nieuwe pensioenstelsel en het nieuwe FTK begin 2014.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel